Instrukcje montażu

Poniżej prezentujemy instrukcję montażu wkładu kominowego:

 1. Przed przystąpieniem do montażu należy starannie wyczyścić ceramiczny szyb kominowy.
 2. Następnie w pomieszczeniu kotłowni należy wykuć otwór umożliwiający zamontowanie trójnika, wyczystki i odskraplacza w szybie kominowym.
 3. Pozostała część wkładu kominowego montowana jest od góry, czyli od wylotu komina. Mocujemy linę do rury o długości 1 m, wpuszczamy ją do szybu do momentu wystawania jedynie kielicha, zakładamy kolejną rurę, zwracając uwagę na całkowite wsunięcie jednej rury w kielich drugiej i znowu opuszczamy, aż do momentu wystawania kielicha.
 4. Powyższe czynności powtarzamy, aż w wykutym otworze pojawi się końcówka pierwszej rury.
 5. Instalujemy trójnik, wyczystkę i odskraplacz, a następnie łączymy je z rurami.
 6. Ostatnią rurę wystającą z komina przycinamy na taką długość, aby można było zamontować w kielichu ostatniej rury płytę dachową i przykręcić ją do korony komina.
 7. W płycie dachowej montujemy wysiewkę.

Uwaga!

Usytuowanie trójnika uzależnione jest od sposobu poprowadzenia czopucha z pieca. Zamknięcie wyczystki powinno być tak ustawione, aby istniała możliwość swobodnego dostępu do wyczystki.

Skropliny powinny być odprowadzane do neutralizatora skroplin, szczelnego pojemnika lub bezpośrednio do kanalizacji (o ile przepisy prawne dopuszczają takie rozwiązanie).

Dodatkowe ocieplenie, częściowe lub na całej długości wkładu kominowego, znacznie poprawia warunki pracy oraz żywotność wkładu kominowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdy komin i wkład kominowy podlega odbiorowi kominiarskiemu.

 

Oto instrukcja montażu komina izolowanego:

 1. Montaż rozpoczynamy od dokładnego określenia miejsca usytuowania trójnika, co pozwoli ustalić wysokość, na jakiej zostanie zamontowana podstawa z odkraplaczem oraz wspornik kominowy przyścienny.
 2. Następnie na podstawie montujemy element wyczystki w taki sposób, aby był zapewniony do niej stały, niczym nieograniczony dostęp.
 3. Różnicę wysokości pomiędzy trójnikiem a wyczystką uzupełniamy elementem długościowym. Wszystkie elementy montujemy na wcisk, a łączenia zabezpieczamy nitami bądź opaskami zaciskowymi.
 4. Montując na trójniku kolejne odcinki rur do żądanej wysokości, przymocowujemy je do ściany budynku obejmami montażowymi w rozstawie nie większym niż 2 metry.

Uwaga!

Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie podpory przejściowej (odciążającej) wraz ze wspornikiem kominowym przyściennym. Ma ona za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej.

Kominy prowadzone wewnątrz budynku muszą mieć ujście ponad dach. Zabezpiecza się je płytą kominową przelotową (prosta lub skośną) i kołnierzem zaciekowym.

Jeżeli końcówka komina przekracza wysokość 1,5 metra ponad ostatnie stałe przymocowanie komina, to należy stosować obejmę dla odciągów. Na wylocie komina stosuje się zakończenie ustnikowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdy komin podlega odbiorowi kominiarskiemu.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać